Usługi

Poniżej prezentujemy Państwu pełny zakres świadczeń, które są wykonywane na terenie miasta Koszalina oraz w obszarze do 25km. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.


Lekarz

 1. Wizyta lekarska
  • Badanie podmiotowe
  • Badanie przedmiotowe
  • Prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnoscią w stosunku do pacjenta i jego rodziny
 2. Badania
  • Badanie per rectum
  • Badanie gruczołu piersiowego
 3. Konsultacje
  • chirurgiczne
  • ginekologiczne
  • internistyczne
  • laryngologiczne
  • neurologiczne
  • onkologiczne
  • z specjalista z medycyny paliatywnej
  • psychiatryczne
  • psychologiczne
  • urologiczne
  • z lekarzem anestezjologiem
  • z lekarzem innej specjalności
   • rehabilitacji leczniczej
   • neurologii dziecięcej
 4. Zabiegi
  • założenie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego u meżczyzny
  • podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych – czas realizacji do 1 godziny
  • podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych – czas realizacji od 1 do 2 godzin
  • założenie wenflonu i podanie leku w iniekcji dozylnej
  • założenie wklucia typu "motylek" i wykonanie iniekcji podskórnej
  • wykonanie iniekcji domiesniowej
  • ustawienie przeciwbólowe pacjenta z choroba nowotworowa
  • chirurgiczne opracowanie odlezyn
  • chirurgiczne opracowanie stopy cukrzycowej
  • opracowanie innego rodzaju ran
  • założenie lub wymiana zgłębnika do żołądka
 5. Usługi diagnostyczne
  • badanie EKG - wykonane wraz z wizytą lekarską w Koszalinie
  • badanie EKG - wykonane wraz z wizytą lekarską poza Koszalinem do 25 km
 6. ´
 7. Usługi diagnostyczne
  • wystawienie wniosku na artykuły i środki pomocnicze
  • wydanie zaświadczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta
  • stwierdzenie zgonu pacjenta z chorobą nowotworową i wystawienie aktu zgonu

Pielegniarka

 1. Wizyta pielegniarki
  • wizyta w domu pacjenta
 2. Usługi w zakresie edukacji i promocji zdrowia
  • Wizyta związana z prowadzeniem edukacji i promocji zdrowia poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny
 3. Zabiegi
  • chirurgiczne
  • ginekologiczne
  • internistyczne
  • laryngologiczne
  • neurologiczne
  • onkologiczne
  • z specjalista z medycyny paliatywnej
  • psychiatryczne
  • psychologiczne
  • urologiczne
  • z lekarzem anestezjologiem
  • z lekarzem innej specjalności
   • rehabilitacji leczniczej
   • neurologii dziecięcej
 4. Zabiegi
  • podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych – czas realizacji do 1 godziny 3.
  • podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych – czas realizacji od 1 do 2 godzin
  • założenie wenflonu i podanie leku w iniekcji dożylnej
  • podawanie Insuliny
  • wykonanie iniekcji domięśniowej
  • założenie wkłucia typu "motylek" i podanie leku drogą podskórną
  • podawanie leków różnymi drogami - w zależności od zleceń lekarskich (doustnie, doodbytniczo, dopochwowo, wziewnie, do oka, do ucha, do nosa)
  • założenie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego u kobiety
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjenta z cewnikiem założonym do pęcherza moczowego
  • płukanie pęcherza moczowego u kobiety/mężczyzny
  • założenie suchej rurki doodbytniczej
  • ręczne wydobycie stolca
  • wykonanie lewatywy oczyszczającej lub wlewki doodbytniczej
  • wykonanie inhalacji - zabieg jednorazowy Wykonanie inhalacji - zabieg w pakiecie
  • pielęgnacja pacjenta z rurką tracheostomijną
  • odsysanie drzewa oskrzelowego - zabieg jednorazowy
  • odsysanie drzewa oskrzelowego - zabieg wielorazowy w pakiecie
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjenta z przetoką - zabieg jednorazowy
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjenta z przetoką - zabieg w pakiecie
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjenta ze stomią
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjenta z gastrostomią
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjenta z gastrostomią - zabieg wielorazowy wpakiecie
  • wykonywanie kompresów rozgrzewających i okładów chłodzących
  • wykonywanie kompresów rozgrzewających i okładów chłodzących - zabieg w pakiecie
  • postępowanie lecznicze u pacjenta leżącego z odleżyną
  • postępowanie lecznicze u pacjenta leżącego z odleżynami
  • postępowanie lecznicze u pacjenta leżącego z odparzeniem/odparzeniami
  • zakładanie opatrunku na zmianę chorobową skóry
  • zakładanie opatrunków na zmiany chorobowe skóry
  • stosowanie tlenoterapii
  • zdjęcie szwów
 5. Usługi diagnostyczne
  • oznaczenie poziomu glukozy we krwi glukometrem
  • pobranie materiału do badań laboratoryjnych
  • wykonanie EKG
  • obserwacja występowania i pomiar obrzęków
  • prowadzenie bilansu wodnego
 6. ´
 7. Usługi diagnostyczne
  • wystawienie wniosku na artykuły i środki pomocnicze
  • wydanie zaświadczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta
  • stwierdzenie zgonu pacjenta z chorobą nowotworową i wystawienie aktu zgonu
 8. Świadczenia z zakresu usprawniania
  • Prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w związku z unieruchomieniem pacjenta
  • Prowadzenie usprawnienia ruchowego u pacjenta ze schorzeniem onkologicznym
 9. Usługi higieniczno-pielęgnacyjne
  • kąpiel pacjenta leżącego w łóżku
  • wykonanie toalety porannej lub wieczornej u pacjenta leżącego w łóżku
  • pomoc przy kąpieli (kąpiel pod nadzorem)
  • pomoc przy wykonaniu toalety porannej lub wieczornej
 10. Usługi pielęgnacyjno-lecznicze
  • karmienie pacjenta
  • karmienie pacjenta przez zgłębnik
   • usługa jednorazowa
   • usługa w pakiecie
 11. Opieka pielęgniarki nad pacjentem w domu
  • opieka nad pacjentem w domu. Czas usługi 1, 5 godz.
  • opieka nad pacjentem w domu. Czas usługi 3 godz. Przeznaczona przede wszystkim dla osób wymagających okresowej intensywnej pielęgnacji i terapii - szczególnie w okresie poszpitalnym , po urazach i dużych zabiegach ortopedycznych, z dużymi ranami pooperacyjnymi, osoby starsze, unieruchomione na stałe.
  • opieka nad pacjentem z chorobą Alzhaimera. Czas usługi 8 godz.
  • opieka nad pacjentem z chorobą Alzhaimera. Czas usługi 12 godz.
  • opieka nad pacjentem leżącym 12-godzinna w ciągu dnia
  • opieka nad pacjentem leżącym 12-godzinna w porze nocnej
 12. Usługi inne
  • ocena stanu pacjenta i organizacja bezpiecznego transportu do placówki zdrowotnej
  • realizacja recept i dowóz leku/leków do domu pacjenta
  • towarzyszenie choremu i jego rodzinie w okresie agonii
  • wykonanie toalety pośmiertnej
  • zabezpieczenie medyczne pogrzebu

Położna

 1. Wizyta położnej w domu pacjentki
  • wizyta położnej w domu pacjentki ze schorzeniem ginekologicznym i onkologicznym
  • wizyta położnej w domu kobiety w okresie ciąży
  • wizyta położnej w domu położnicy w połogu
 2. Usługi w zakresie edukacji i promocji zdrowia
  • prowadzenie poradnictwa w zakresie samo opieki w życiu z chorobą w odniesieniu do pacjentek i ich rodzin
  • prowadzenie poradnictwa w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią
 3. Badania
  • wykonanie badania umożliwiającego wykrycie chorób sutka
  • badanie fizykalne kobiety objętej schorzeniem ginekologicznym
 4. Zabiegi
  • podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych – czas realizacji do 1 godziny
  • podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych – czas realizacji od 1 do 2 godzin
  • założenie wenflonu i podanie leku w iniekcji dożylnej
  • podawanie insuliny
  • wykonanie iniekcji domięśniowej
  • założenie wkłucia typu "motylek" i podanie leku drogą podskórną
  • podawanie leków różnymi drogami - w zależności od zleceń lekarskich (doustnie, doodbytniczo, dopochwowo)
  • założenie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego u kobiety
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki z cewnikiem założonym do pęcherza moczowego
  • płukanie pęcherza moczowego u kobiety
  • założenie suchej rurki doodbytniczej
  • wykonanie lewatywy oczyszczającej lub wlewki doodbytniczej
  • ręczne wydobycie stolca
  • wykonanie inhalacji - zabieg jednorazowy Wykonanie inhalacji - zabieg wielorazowy w pakiecie
  • pielęgnacja pacjentki z rurką tracheotomijnej
  • odsysanie drzewa oskrzelowego
  • odsysanie drzewa oskrzelowego - zabieg wielorazowy w pakiecie
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki z przetoką
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki z przetoką -zabieg wielorazowy, w pakiecie
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki ze stomią
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki z gastrostomią
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki z gastrostomią - zabieg wielorazowy w pakiecie
  • postępowanie z pacjentką z problemami statyki narządu rodnego
  • wykonywanie kompresów rozgrzewających i okładów chłodzących
  • postępowanie lecznicze u kobiety z odleżyną
  • postępowanie lecznicze u kobiety z odleżynami
  • postępowanie lecznicze u kobiety z odparzeniami
  • zakładanie opatrunków na zmianę chorobową skóry
  • zakładanie opatrunków na zmiany chorobowe skóry
  • pielęgnacja skóry i błon śluzowych po zabiegach operacyjnych brzusznych i kroczowych
  • stosowanie tlenoterapii
  • zdjęcie szwów
 5. Usługi diagnostyczne
  • badanie EKG - wykonane wraz z wizytą lekarską w Koszalinie
  • badanie EKG - wykonane wraz z wizytą lekarską poza Koszalinem do 25 km
 6. Usługi diagnostyczne
  • wystawienie wniosku na artykuły i środki pomocnicze
  • wydanie zaświadczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta
  • stwierdzenie zgonu pacjenta z chorobą nowotworową i wystawienie aktu zgonu

Opiekun medyczny

 1. Usługi higieniczne
  • kąpiel pacjenta leżącego w łóżku
  • pomoc przy kąpieli w wannie (kąpiel pod nadzorem w łazience)
  • wykonanie toalety porannej lub wieczornej u pacjenta leżącego
  • pomoc pacjentowi przy wykonaniu toalety porannej lub wieczornej
  • przesłanie łóżka pacjentowi leżącemu
  • toaleta jamy ustnej
  • pomoc przy toalecie jamy ustnej
  • golenie zarostu twarzy
  • pomoc przy myciu głowy
  • mycie głowy w łóżku pacjentowi leżącemu
  • zmiana lub pomoc przy zmianie bielizny osobistej
  • zmiana bielizny pościelowej u pacjenta leżącego
  • zmiana/założenie pampersa
 2. Badania
  • Badanie per rectum
  • Badanie gruczołu piersiowego
 3. Konsultacje
  • chirurgiczne
  • ginekologiczne
  • internistyczne
  • laryngologiczne
  • neurologiczne
  • onkologiczne
  • z specjalista z medycyny paliatywnej
  • psychiatryczne
  • psychologiczne
  • urologiczne
  • z lekarzem anestezjologiem
  • z lekarzem innej specjalności
   • rehabilitacji leczniczej
   • neurologii dziecięcej
 4. Zabiegi
  • założenie lub wymiana cewnika do pecherza moczowego u mezczyzny
  • podawanie plynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dozylnych – czas realizacji do 1 godziny
  • podawanie plynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dozylnych – czas realizacji od 1 do 2 godzin
  • założenie wenflonu i podanie leku w iniekcji dozylnej
  • założenie wklucia typu "motylek" i wykonanie iniekcji podskórnej
  • wykonanie iniekcji domiesniowej
  • ustawienie przeciwbólowe pacjenta z choroba nowotworowa
  • chirurgiczne opracowanie odlezyn
  • chirurgiczne opracowanie stopy cukrzycowej
  • opracowanie innego rodzaju ran
  • założenie lub wymiana zglebnika do zoladka
 5. Usługi diagnostyczne
  • badanie EKG - wykonane wraz z wizytą lekarską w Koszalinie
  • badanie EKG - wykonane wraz z wizytą lekarską poza Koszalinem do 25 km
 6. Usługi diagnostyczne
  • wystawienie wniosku na artykuły i środki pomocnicze
  • wydanie zaświadczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta
  • stwierdzenie zgonu pacjenta z chorobą nowotworową i wystawienie aktu zgonu

Położna

 1. Wizyta położnej w domu pacjentki
  • wizyta położnej w domu pacjentki ze schorzeniem ginekologicznym i onkologicznym
  • wizyta położnej w domu kobiety w okresie ciąży
  • wizyta położnej w domu położnicy w połogu
 2. Usługi w zakresie edukacji i promocji zdrowia
  • prowadzenie poradnictwa w zakresie samo opieki w życiu z chorobą w odniesieniu do pacjentek i ich rodzin
  • prowadzenie poradnictwa w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią
 3. Badania
  • wykonanie badania umożliwiającego wykrycie chorób sutka
  • badanie fizykalne kobiety objętej schorzeniem ginekologicznym
 4. Zabiegi
  • podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych – czas realizacji do 1 godziny 4
  • podawanie płynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach dożylnych – czas realizacji od 1 do 2 godzin 4
  • założenie wenflonu i podanie leku w iniekcji dożylnej
  • podawanie insuliny
  • wykonanie iniekcji domięśniowej
  • założenie wkłucia typu "motylek" i podanie leku drogą podskórną
  • podawanie leków różnymi drogami - w zależności od zleceń lekarskich (doustnie, doodbytniczo, dopochwowo)
  • założenie lub wymiana cewnika do pęcherza moczowego u kobiety
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki z cewnikiem założonym do pęcherza moczowego
  • płukanie pęcherza moczowego u kobiety
  • założenie suchej rurki doodbytniczej
  • wykonanie lewatywy oczyszczającej lub wlewki doodbytniczej
  • ręczne wydobycie stolca
  • wykonanie inhalacji - zabieg jednorazowy Wykonanie inhalacji - zabieg wielorazowy w pakiecie
  • pielęgnacja pacjentki z rurką tracheotomijnej
  • odsysanie drzewa oskrzelowego Odsysanie drzewa oskrzelowego - zabieg wielorazowy w pakiecie
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki z przetoką Postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki z przetoką - zabieg wielorazowy, w pakiecie
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki ze stomią
  • postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki z gastrostomią Postępowanie pielęgnacyjne u pacjentki z gastrostomią - zabieg wielorazowy w pakiecie
  • postępowanie z pacjentką z problemami statyki narządu rodnego
  • wykonywanie kompresów rozgrzewających i okładów chłodzących
  • postępowanie lecznicze u kobiety z odleżyną Postępowanie lecznicze u kobiety z odleżynami
  • Postępowanie lecznicze u kobiety z odparzeniami
  • zakładanie opatrunków na zmianę chorobową skóry
  • zakładanie opatrunków na zmiany chorobowe skóry
  • pielęgnacja skóry i błon śluzowych po zabiegach operacyjnych brzusznych i kroczowych
  • stosowanie tlenoterapii
  • zdjęcie szwów
 5. Usługi diagnostyczne
  • oznaczenie poziomu glukozy we krwi glukometrem
  • pobranie materiału do badań laboratoryjnych
  • wykonanie EKG Prowadzenie bilansu wodnego
 6. Usługi z zakresu usprawnia ruchowego
  • prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w związku z unieruchomieniem pacjentki
  • prowadzenie usprawnienia ruchowego u pacjentki ze schorzeniem onkologicznym
 7. Usługi higieniczno-pielęgnacyjne
  • kąpiel pacjentki leżącej w łóżku
  • wykonanie toalety porannej lub wieczornej u pacjentki leżącej
  • pomoc przy kąpieli (kąpiel pod nadzorem)
  • pomoc przy wykonaniu toalety porannej lub wieczornej u pacjentki leżącej
  • kąpiel noworodka - usługa jednorazowa. Kąpiel noworodka - usługa w pakiecie
 8. Usługi pielęgnacyjno-lecznicze
  • karmienie pacjentki
  • karmienie pacjentki przez zgłębnik, przetokę
   • Usługa jednorazowa
   • Usługa w pakiecie
 9. Inne usługi
  • karmienie pacjentki
  • karmienie pacjentki przez zgłębnik, przetokę
   • opieka nad pacjentką w domu. Czas usługi 8 godz.
   • opieka nad pacjentką w domu. Czas usługi 12 godz.
   • ocena wstępna stanu zdrowia pacjentki i organizacja bezpiecznego transportu do placówki opieki zdrowotnej
   • realizacja recepty/recept i dowóz leków do domu pacjentki

Opiekun

 1. Usługi higieniczne
  • kąpiel pacjenta leżącego w łóżku
  • pomoc przy kąpieli w wannie (kąpiel pod nadzorem w łazience)
  • wykonanie toalety porannej lub wieczornej u pacjenta leżącego
  • pomoc pacjentowi przy wykonaniu toalety porannej lub wieczornej
  • przesłanie łóżka pacjentowi leżącemu
  • toaleta jamy ustnej
  • pomoc przy toalecie jamy ustnej
  • golenie zarostu twarzy
  • pomoc przy myciu głowy
  • mycie głowy w łóżku pacjentowi leżącemu
  • zmiana lub pomoc przy zmianie bielizny osobistej
  • zmiana bielizny pościelowej u pacjenta leżącego
  • zmiana/założenie pampersa
 2. Usługi pielęgnacyjne
  • pomoc przy spożywaniu posiłku
  • przygotowanie i pomoc przy spożywaniu posiłku
 3. Inne usługi
  • realizacja recept i dowóz leków do domu
  • czuwanie i towarzyszenie osobie chorej
 4. Zaspakajanie potrzeb socjalno-bytowych
  • towarzyszenie podopiecznemu podczas spaceru
  • zrobienie zakupów podopiecznemu
  • pomoc podopiecznemu w zakupach
  • pomoc podopiecznemu w załatwianiu spraw urzędowych
  • pomoc podopiecznemu w załatwianiu spraw związanych z opieką zdrowotną
 5. Opieka
  • opieka kompleksowa nad podopiecznym w domu do 3-4 godzin
  • opieka kompleksowa nad podopiecznym w domu do 8 godziny
  • opieka całodzienna, 12-godzinna w domu podopiecznego
  • opieka całonocna 12-godzinna w domu podopiecznego