Witamy w NZOZ EM-MED

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EM-MED” rozpoczął działalność w styczniu 2011r. Celem Zakładu jest udzielanie holistycznej opieki medycznej, psychologicznej i socjalnej osobom z nie poddającą się leczeniu przyczynowemu i zagrażającą życiu chorobą oraz promocja zdrowia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej. Do realizacji powyższych celów Zakład zatrudnia pracowników medycznych o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Świadczenia z zakresu onkologii, chorób wewnętrznych, podstawowej opieki zdrowotnej, długoterminowej opieki domowej, psychologii i rehabilitacji leczniczej w domu pacjenta polegają na zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działaniach medycznych wynikających z procesu leczenia. Placówka prowadzi również wypożyczalnię sprzętu medycznego.

  • NZOZ EM-MED Koszalin sprzęt wypożyczenie
  • NZOZ EM-MED Koszalin sprzęt wypożyczenie
  • NZOZ EM-MED Koszalin sprzęt wypożyczenie
  • NZOZ EM-MED Koszalin sprzęt wypożyczenie